Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A www.emberiertekekiskolaja.hu/eei Általános Szerződési Feltételek dokumentuma kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://emberiertekekiskolaja.hu/eei) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: https://emberiertekekiskolaja.hu/eei/altalanos-szerzodesi-feltetelek-2 Amennyiben az ÁSZF tartalmában változás következik be arról külön tájékoztatunk a BLOG menüpontban is, azaz felhívjuk a figyelmed az ÁSZF tartalmában történt változtatásokra.

A SZOLGÁLTATÓ
A szolgáltató neve:
Név: Sacralux Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 78. 1. em. 3
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-416269
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32288845-2-43
E-mail: kapcsolat@ertekekiskolaja.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2. A jelen Szabályzat 2019. 07. 01.-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot annak tényét azonban folyamatosan feltünteti a Blog menüpontban. Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
1. Szolgáltató által üzemeltetett webshopban a megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg Magyarország területén. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és – fizikai termék esetén – nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimálisan eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.
3. Amennyiben akciós ár/vagy egyéb akció (pl. ingyenes házhozszállítás) kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A RENDELÉS
1. Vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül lehetséges.
2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék oldalán a ’Kosárba’ (bevásárló kosár ikon gomb megnyomásával) azt a kosárba helyezi.
3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a ’Kosár megtekintése’ ikonra kattintva.
4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy folytatja a kiválasztást. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, rákattint a ’Kosár megtekintése’ gombra.
5. A Felhasználó ezek után a szállítási adatokat adja meg. Az esetlegesen hibás/pontatlan adatokat tartalmazó megrendelés kiszállításáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Szállítási információk (fizikai termék esetén):
Házhozszállítás kizárólag GLS futárszolgálattal.
1. Fizetés Barion tárca igénybevételével történik a FIZETÉS gombra kattintva, mely során meg kell adni a számlázási és a szállítási adatokat. A Barion rendszerén keresztül megvalósuló fizetések esetén a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
2. A Fizetési folyamat elindításához el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi Szabályzatot majd a‘ KÜLDÉS ’ gombra kattintva elküldésre kerül a megrendelés.
3. A megrendelésről a megrendelés során megadott email-címre visszaigazoló email érkezik melyben áttekintésre kerülnek a megrendelés részletei és a szállítási információk is ezen e-mail-címre kerülnek közlésre.
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A vásárló a rendelés leadásával hozzájárul, hogy a számlát akár kizárólag elektronikus úton kapja meg, ez esetben a csomag csak a megrendelés részleteit tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás nem érkezik meg, jelezze a kapcsolat@ertekekiskolaja.hu e-mail-címen. Fizikai termékek esetén a megrendelések feldolgozása, munkanapokon 09:00 és 17:00 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy „Levélszemét” mappába érkezés miatt a Felhasználó figyelmét elkerülte a levél beérkezése.

A TERMÉKEK ÁRA
A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárlót terheli a termék árának, valamint a szállítás díjának megfizetése. Az árak minden esetben bruttó árak (nettó ár + ÁFA).
Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Szolgáltató által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

ELŐFIZETÉSES TERMÉKEK DÍJÁNAK FIZETÉSE
Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával vagy Barion egyenleggel a Barion rendszerén keresztül lehetséges. Banki átutalással előfizetéses termék nem rendelhető meg. Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját jelen ASZF alapján a vásárló által a Barion oldalán megadott forrásból automatikusan levonja a rendszer. Havi díj esetén a megrendelés napjától számított 30. napon, éves díj esetén a megrendelés napjától számított 365. napon történik a levonás. Barion Payment Zrt. fog szerepelni a számlakivonatokon.
AZ ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA
A vásárlói fiókba belépve havidíjas szolgáltatás esetén a megrendelés napjától számított 29. napig, éves előfizetés esetén a megrendelés napjától számított 364. napig bármikor, külön kérés nélkül a felhasználó által automatikusan lemondható a szolgáltatás. Lemondás után a következő időszaki díj nem kerül levonásra. Visszamenőleges lemondásra nincs lehetőség. Lemondás esetén a felhasználó a díjjal rendezett időszak végéig hozzáfér az előfizetéssel érintett tartalomhoz. Ha a felhasználó nem újítja meg az előfizetését (lemondja), akkor csak a díjjal rendezett időszak végéig fér hozzá az előfizetéssel érintett tartalomhoz, utána nem.

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a Pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
A weboldalon a felhasználók regisztráció segítségével is vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni Szolgáltatónak.
A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz Szolgáltatónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.
Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.
A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “Fiókom” oldalon.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (pszichológiai / coaching módszerrel, tanácsadással, oktatással / kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 300 – háromszázszorosát – tartozik azonnali hatállyal megfizetni Szolgáltatónak.

A MEGRENDELŐRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.
Bankkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a termék azonnal letöltető. A webáruház fizetési módjai: kizárólag online bankkártyás fizetés.

ELÁLLÁSI JOG
A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. Szolgáltató nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. Szolgáltató általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.
A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. Szolgáltató nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. Szolgáltató általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.
Ezen kívül az előfizető választása szerint, bármilyen tartalmat megjeleníthet a weboldalán, amennyiben az nem ütközik jogszabályi feltételekbe és nem sérti jelent ÁSZF feltételeit.

JÓTÁLLÁS
Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

KELLÉKSZAVATOSSÁG
A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha Szolgáltató hibájából nem lehetséges a lejátszás, Szolgáltató szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

TERMÉKSZAVATOSSÁG
A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha Szolgáltató hibájából nem lehetséges a lejátszás, Szolgáltató szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

PANASZKEZELÉS
Írásban Szolgáltatónak: ugyintezes@ertekekiskolaja.hu e-mail-címre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.
Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:
Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.)

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció, valamint mentorprogram, oktatás során szóban átadott) technikák és módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.
Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “FIZETÉS” gombra való kattintással elfogadja.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKMEGRENDELÉS ESETÉN
A megrendelés során opcionálisan bejelölhető az “Igen, maradjunk kapcsolatban! Hozzájárulok, hogy az emberiertekekiskolaja.hu/eei-tól e-mail-t kapjak és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.” nyilatkozat. A jelölődobozok felhasználó általi bejelölése esetén a megadott adatokat a “emberiertekekiskolaja.hu/eei” adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük, lásd: https://emberiertekekiskolaja.hu/eei/adatkezelesi-tajekoztato

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ INGYENES TERMÉK MEGRENDELÉSE ESETÉN
A 0 Ft-os termék megrendelése esetén csak a kapcsolattartási adatokat kell megadni: Keresztnév és e-mail cím. Számlacímet, kártyaadatokat 0 Ft-os termék rendelése esetén nem kérünk. Mivel az ingyenes termék esetén az e-mail sorozat maga a digitális termék, ezért ilyenkor az ÁSZF elfogadása egyben az “emberiertekekiskolaja.hu/eei” adatkezelési tájékoztatójának elfogadását is jelenti, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a “emberiertekekiskolaja.hu/eei”-től e-mailt kapjon, lásd: https://emberiertekekiskolaja.hu/eei/adatkezelesi-tajekoztato

Budapest, 2023. 09. 01.
„Képzési tevékenységünket a Felnőttképzési törvény előírásai szerint, bejelentés alapján végezzük. Felnőttképzési nyilvántartás számunk B/2020/004146.
Tanúsítványaink ennek alapján szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsítanak, munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosítanak.”

Scroll to Top